Orthodontistenpraktijk Geldrop

040 280 72 80

Veelgestelde vragen

Orthodontistenpraktijk Geldrop

 

Coronabeleid

Zoals bekend zijn er diverse gevallen van besmetting met het Corona virus in Nederland geconstateerd. Ons beleid m.b.t. het Corona virus is gebaseerd op het advies van de RIVM en onze beroepsorganisatie KNMT.

Op dit moment hoeven mondzorgpraktijken geen extra voorzorgsmaatregelen te nemen en volgen wij de normale strenge richtlijnen van het infectiepreventie protocol. Bent u recentelijk in een risicogebied geweest en heeft u koorts of luchtwegproblemen, dan adviseren wij u om uw afspraak minimaal twee weken op te schorten.

- Hoest en nies in een tissue, of in de binnenkant van de elleboog

- Gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze na gebruik direct weg

- Was je handen regelmatig

Voor meer informatie verwijzen we u naar www.knmt.nl of www.rivm.nl

Wat moet je  doen wanneer de beugel kapot gaat?

Er kan iets kapot gaan aan de beugel.Onder SOS beugel vindt u voor de meeste problemen, met diverse soorten apparatuur, een passende oplossing. Op werkdagen kunt u hiervoor altijd even bellen met de praktijk (tijdens openingstijden) om een afspraak te maken voor reparatie.

Bij een ernstige pijnklacht die door de beugel wordt veroorzaakt hebben orthodontisten in de regio  onderling een nooddienstenregeling afgesproken voor de weekenden en de vakantieperiodes. U kunt dan contact opnemen met de praktijk. Het antwoordbandje geeft aan wie de dienstdoende behandelaar(ster) is, en op welk nummer hij/zij bereikbaar is. Dan nog zal blijken dat veel klachten telefonisch kunnen worden opgelost. Is dat niet mogelijk, dan zul je zijn/haar praktijk moeten bezoeken, nadat u daar een afspraak voor hebt gemaakt.

Hoe lang moet je een beugel dragen?

Het is onmogelijk om van tevoren precies aan te geven hoelang een orthodontische behandeling zal gaan duren. De duur en het resultaat van een orthodontische behandeling zijn afhankelijk van veel factoren, zoals groei, aanpassingsvermogen, doorzettingsvermogen en medewerking van de patiënt. Bovendien verschilt de biologische reactie van gebit, kaken en mondspieren op de beugelbehandeling sterk per patiënt. Ook tussentijds is het daarom meestal moeilijk om te voorspellen hoelang een behandeling nog zal gaan duren.

Doet een beugel pijn?

De eerste dagen is het een vreemd gevoel dat er een beugel in je mond zit. Daarna raak je eraan gewend, dan is het vreemde gevoel weg. Soms kunnen je tanden en kiezen na het aanbrengen of bijstellen van de beugel gevoelig zijn.

Kun je met een beugel alles eten?

Nee, met je beugel in kan je geen dropjes, toffees en andere plakkerige dingen eten. Ook kauwgom kun je beter niet nemen. De resten ervan gaan vastzitten op de beugel en die krijg je er heel lastig af. Ook moet je voorzichtig zijn met draadjesvlees, cola of andere frisdrank.

Wat moet ik doen als mijn elastiekjes op zijn?

Je moet dan bij ons aan de balie een nieuw zakje elastiekjes komen halen. Je moet dus niet stoppen met het dragen van de elastiekjes! Probeer er tijdens een controle aan te denken of je nog genoeg elastiekjes hebt.

Krijg ik door mijn beugel vlekken op mijn tanden?

Nee. Dit is alleen de plaque op de rest van het oppervlak van je tanden. Dit kun je voorkomen door je tanden goed te poetsen.

Wat is bleaching?

Door bleaching kun je lichte verkleuringen van je tanden verhelpen, waardoor je tanden witter worden.

Wat is invisalign?

Invisalign is een orthodontische behandelmethode. invisalign corrigeert je tanden met nagenoeg onzichtbare, transparante correctiegootjes, die speciaal voor jou op maat worden gemaakt. Om de 2 weken plaats je een nieuw correctiegootje, zodat je tanden zich naar hun juiste positie bewegen.

Wat moet ik doen als er iets van mijn beugel kapot gaan?

Omdat je je mond de hele dag gebruikt, kan het dat er iets kapotgaat aan je beugel. Als dit door de week gebeurt, bel dan meteen even met de praktijk, om een afspraak te maken voor de reparatie. Gaat er in het weekend of op vakantie iets kapot, dan staan hier een paar tips om simpele probleempjes op te lossen:

Bracket beugels

  • Je raakt een elastiekje kwijt: wees extra voorzichtig met je beugel bij het eten.
  • Een bracket laat los van je tand: laat de bracket zitten, of laat het elastiekje en de bracket voorzichtig verwijderen door één van je ouders.
  • Een stukje van de beugel steekt uit: bedek het met een stukje was of suikervrije kauwgum.
  • Het einde van de staaldraad prikt in je wang: bedek het uiteinde met een stukje was of suikervrije kauwgum, of laat het uitstekende stukje voorzichtig door één van je ouders met een schaartje of nagelknippertje afknippen.
  • De staaldraad schiet los uit de ringetjes om je achterste kiezen: schuif de draad met een pincet terug in ringetjes, of als dit echt niet lukt, laat je één van je ouders de draad voorzichtig afknippen en uit je mond halen.

Losse beugels

  • Een stukje kunsthars breekt af: als het niet stoort, blijf je de beugel dragen. Zo nodig voorzichtig bijvijlen met een nagelvijltje.
  • Een draaddeel verbuigt of breekt: als het niet stoort, blijf je de beugel dragen, anders beugel uitlaten en zo snel mogelijk de praktijk contacteren.

Wat gebeurt er na de behandeling?

Ook na de behandeling staan je tanden en kiezen niet onwrikbaar in je kaken. Door verschillende invloeden kunnen ze toch weer scheef gaan staan. Dit komt niet vaak voor, maar is niet voorkomen en ook niet te voorspellen. Daarom kan een specialist dan ook geen garantie voor de toekomst geven.

Wat te doen met een eventuele klacht?

De meeste patiënten zijn tevreden over hun tandarts/orthodontist. Toch  kan het een keer voorkomen dat u vindt dat wij u verkeerd dan wel onzorgvuldig hebben geïnformeerd of behandeld. Misschien bent u het niet eens met de rekening of heeft u een probleem met de declaratie ervan. Het is  belangrijk dat u hier dan over praat met ons.  Komen we er samen niet uit dan kunt u met uw klacht bij de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT) terecht. Wij zijn namelijk aangesloten bij de KNMT Klachtenregeling. Hieronder leest u hoe dit werkt.

Voordat u de KNMT benadert, raden wij u aan om eerst een gesprek met ons aan te gaan. Veel klachten ontstaan namelijk door onduidelijkheden. Een gesprek lost vaak al veel op. Zo kunt u aangeven wat u onduidelijk vindt. Wij  kunnen uitleggen waarom wij op een bepaalde manier hebben gehandeld. Bovendien is het voor ons belangrijk te weten dat u een probleem heeft. Wij kunnen dan samen zoeken  naar een oplossing.

De KNMT verwacht van zowel u als van ons dat wij samen proberen de klacht in goede harmonie op te lossen. Wanneer we samen een oplossing hebben gevonden, dan zullen wij de gemaakte afspraken schriftelijk vastleggen. Zo ontstaat hier achteraf geen onduidelijkheid over. Spreek eventueel met ons een tijd af waarbinnen wij uw klacht afhandelen.

Heeft u een vraag over de behandeling of declaratie van ons? Dan kunt u deze voorleggen aan het Tandheelkundig Informatie Punt (TIP). Het TIP is opgericht door onze beroepsorganisatie de KNMT. Het Tandheelkundig Informatie Punt (TIP) is alleen online bereikbaar via de volgende link:
https://www.allesoverhetgebit.nl/contact/
De TIP medewerker geeft u advies over hoe u samen met ons (uw behandelaar) tot een oplossing kunt komen. Soms raadt het TIP u aan het probleem per brief aan ons voor te leggen. Zoekt u meer informatie in het algemeen over tandheelkunde of declaraties kijk dan ook eens op www.allesoverhetgebit.nl.

NIET GELUKT? DAN DE KNMT KLACHTENREGELING:
Heeft u al het bovenstaande geprobeerd en zijn we samen niet tot een oplossing gekomen? Dan kunt u een beroep  doen op de KNMT Klachtenregeling. Deze regeling voldoet  aan de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) en heeft instemming van De Consumentenbond.

De KNMT Klachtenregeling biedt het volgende:

  • Bemiddeling door de KNMT-klachtenfunctionaris met als doel tot een oplossing te komen;
  • Behandeling door de Geschilleninstantie Mondzorg, indien de indiener van de klacht zich niet kan vinden in de uitkomst van de klachtbehandeling door de KNMT-klachtenfunctionaris. De Geschilleninstantie Mondzorg doet een bindende uitspraak over de klacht.

Via de volgende link kunt u het Reglement Klachtenregeling KNMT lezen:
https://www.knmt.nl/sites/default/files/knmt_klachtreglement.pdf