Orthodontistenpraktijk Geldrop

040 280 72 80

 

Openbaar vervoer

De praktijk is goed bereikbaar per openbaar vervoer,  trein- en busstation bevinden zich op loopafstand.

Openbaar vervoer planner

Adres

Orthodontiepraktijk Geldrop
Nieuwendijk 31
5664 HB  Geldrop
tel.: 040 - 280 72 80
E-mail: info@orthogeldrop.nl

Het is mogelijk om uw auto rechts achter de praktijk te parkeren  (betaald parkeren, alleen mogelijk met Pin betaling of contactloos), toegankelijk via een doorgang naast de praktijk. Daarnaast zijn er volop parkeermogelijkheden (betaald en gratis) in het centrum van Geldrop, op loopafstand.

KNMT Klachtenregeling

De meeste patiënten zijn tevreden over hun tandarts/orthodontist. Toch  kan het een keer voorkomen dat u vindt dat wij u verkeerd dan wel onzorgvuldig hebben geïnformeerd of behandeld. Misschien bent u het niet eens met de rekening of heeft u een probleem met de declaratie ervan. Het is  belangrijk dat u hier dan over praat met ons.  Komen we er samen niet uit dan kunt u met uw klacht bij de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT) terecht. Wij zijn namelijk aangesloten bij de KNMT Klachtenregeling. Hieronder leest u hoe dit werkt.

Voordat u de KNMT benadert, raden wij u aan om eerst een gesprek met ons aan te gaan. Veel klachten ontstaan namelijk door onduidelijkheden. Een gesprek lost vaak al veel op. Zo kunt u aangeven wat u onduidelijk vindt. Wij  kunnen uitleggen waarom wij op een bepaalde manier hebben gehandeld. Bovendien is het voor ons belangrijk te weten dat u een probleem heeft. Wij kunnen dan samen zoeken  naar een oplossing.

De KNMT verwacht van zowel u als van ons dat wij samen proberen de klacht in goede harmonie op te lossen. Wanneer we samen een oplossing hebben gevonden, dan zullen wij de gemaakte afspraken schriftelijk vastleggen. Zo ontstaat hier achteraf geen onduidelijkheid over. Spreek eventueel met ons een tijd af waarbinnen wij uw klacht afhandelen.

 

ADVIES INWINNEN VIA TIP:

Heeft u een vraag over de behandeling of declaratie van ons? Dan kunt u deze voorleggen aan het Tandheelkundig Informatie Punt (TIP). Het TIP is opgericht door onze beroepsorganisatie de KNMT. Het Tandheelkundig Informatie Punt (TIP) is alleen online bereikbaar via de volgende link:
https://www.allesoverhetgebit.nl/contact/
De TIP medewerker geeft u advies over hoe u samen met ons (uw behandelaar) tot een oplossing kunt komen. Soms raadt het TIP u aan het probleem per brief aan ons voor te leggen. Zoekt u meer informatie in het algemeen over tandheelkunde of declaraties kijk dan ook eens op www.allesoverhetgebit.nl.

NIET GELUKT? DAN DE KNMT KLACHTENREGELING:


Heeft u al het bovenstaande geprobeerd en zijn we samen niet tot een oplossing gekomen? Dan kunt u een beroep  doen op de KNMT Klachtenregeling. Deze regeling voldoet  aan de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) en heeft instemming van De Consumentenbond.

De KNMT Klachtenregeling biedt het volgende:

  • Bemiddeling door de KNMT-klachtenfunctionaris met als doel tot een oplossing te komen;
  • Behandeling door de Geschilleninstantie Mondzorg, indien de indiener van de klacht zich niet kan vinden in de uitkomst van de klachtbehandeling door de KNMT-klachtenfunctionaris. De Geschilleninstantie Mondzorg doet een bindende uitspraak over de klacht.

Via de volgende link kunt u het Reglement Klachtenregeling KNMT lezen:
https://www.knmt.nl/sites/default/files/knmt_klachtreglement.pdf

 

Contactformulier

Heeft u vragen of opmerkingen? Vul dan onderstaand formulier in en we nemen zo snel mogelijk contact met u op.

*
*

Lees in onze privacyverklaring hoe we de gegevens uit dit formulier verwerken.