Orthodontistenpraktijk Geldrop

040 280 72 80

Nacontrole

De controle na een actieve behandeling


Wanneer de beugelbehandeling is afgelopen start de periode van na-controle. Dit betekent dat je nog een paar keer terugkomt om te kijken of het eindresultaat stabiel blijft. Bovendien worden de retentiedraadjes gecontroleerd.

Kwaliteitsverbetering is voor onze praktijk zeer belangrijk. Daarom wordt gevraagd om aan het eind van de behandeling een enqueteformulier in te vullen. De uitkomsten van dit patiënttevredenheidsonderzoek gebruiken wij om onze zorg te evalueren, te controleren en eventueel aan te passen. Op deze wijze blijven wij voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen.

Klachtenregeling
Als u niet tevreden bent proberen we samen met u een oplossing te vinden. In principe gaan we daar van uit, maar het kan natuurlijk voorkomen dat we er samen niet uit komen.

In dat geval kunt u terecht bij de KNMT, de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde. De klachtenregeling van deze beroepsorganisatie voldoet aan de eisen die de Wet Cliënten Zorgsector aan iedere zorgverlener stelt.

De KNMT kan bemiddelen of overgaan tot een formele behandeling van uw klacht, en een uitspraak doen. Meer informatie kunt u vinden op www.tandartsennet.nl