Orthodontistenpraktijk Geldrop

040 280 72 80

Werkwijze

Eerste consult

Een eerste afspraak bestaat uit een gesprek met de orthodontist. Tijdens dit gesprek worden de mogelijkheden bekeken en rekening houdend met uw wensen de eventuele behandeling besproken. Gezamenlijk wordt bepaald of er wel of niet zal worden gestart met de behandeling. Binnen onze praktijk vinden wij het erg belangrijk dat er vooraf een duidelijk advies wordt gegeven in een persoonlijk gesprek zodat het voor u duidelijk is hoe de eventuele behandeling eruit zal zien.

De website vergelijkmondzorg.nl geeft u een overzicht van de vergoedingen voor orthodontie vanuit de aanvullende verzekeringen (geldend voor 2023), ook voor volwassenen kunt u op deze website een overzicht vinden. Voordat eventueel vervolgafspraken worden gemaakt, worden de kosten van het onderzoek, m.b.t. de te plaatsen apparatuur en de behandelingskosten met u doorgenomen. Dit om u te informeren over alle aspecten van een orthodontische behandeling.

Voor het maken van een eerste afspraak kunt u telefonisch contact met ons opnemen om met de receptioniste een afspraak te maken, of u kunt gebruik maken van het aanmeldingsformulier van de website. Momenteel bestaat er een wachtlijst van ca. 4 tot 6 maanden. Na inschrijving krijgt u t.z.t. een uitnodiging toegestuurd.

De eerste afspraken worden op maandag, dinsdag, woensdag- en donderdagochtend gepland tussen 10:00 uur en 12:00 uur. U blijft, gedurende de eventuele verdere behandeling, onder begeleiding van dezelfde orthodontist met wie u het eerste gesprek voert. 

 

Privacy regelement

Privacy in de mondzorgpraktijk

Voor een goede mondzorg behandeling is het noodzakelijk van iedere patiënt(e) een tandheelkundig dossier samen te stellen. Het dossier bevat aantekeningen over zijn/haar gebitstoestand, gegevens over de uitgevoerde behandelingen en verslagen van onderzoeken. Ook worden gegevens opgenomen die elders, bijvoorbeeld bij zijn/haar huisarts, met zijn/haar toestemming zijn opgevraagd. Omgekeerd kunnen gegevens uit het dossier worden verstrekt aan andere zorgverleners. Dit gebeurt niet wanneer hij/zij daar uitdrukkelijk bezwaar tegen maakt. De gegevens kunnen ook door een waarnemer of voor overleg met andere mondzorgkundigen worden gebruikt.

Een beperkt aantal gegevens uit het dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie. Ook worden gegevens uit het dossier aan anderen verstrekt als dat wettelijk is voorgeschreven.

 

Beveiliging van de gegevens

De praktijk draagt er zorg voor dat de gegevens veilig worden opgeborgen, dat deze niet verloren raken en niet in onbevoegde handen komen. Alleen rechtstreeks bij de behandeling betrokken personen hebben toegang tot de gegevens. Bijvoorbeeld de mondhygiëniste, de assistent of een waarnemer. Zij hebben alleen toegang tot die gegevens in het dossier die noodzakelijk zijn voor hun taak. Deze personen zijn uiteraard verplicht tot geheimhouding.

 

Bewaartermijn

De algemene bewaartermijn van de gegevens is vijftien jaar. Het kan voorkomen dat de gegevens langer bewaard moeten worden, bijvoorbeeld omdat dit van belang is voor langlopende of terugkerende behandelingen. Het initiatief tot langer bewaren kan ook van de patiënt(e) uitgaan.

 

Recht tot inzage, afschrift, correctie, aanvulling en afscherming

De patiënt(e) heeft er recht op zijn/haar gegevens in te zien en kan om een (foto)kopie van de gegevens verzoeken. Als de patiënt(e) van mening is dat de gegevens in zijn/haar dossier inhoudelijk onjuist zijn, dan kan hij/zij vragen deze te corrigeren. Hij/zij kan ook vragen om een door de mondzorg afgegeven(aanvullende) verklaring over de gegevens aan het dossier toe te voegen. Hij/zij kan ook, indien hij/zij prijs stelt op bewaring van de gegevens, verzoeken (bepaalde) gegevens voor anderen af te schermen. De patiënt(e) behoort zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen vier weken, een reactie te ontvangen.

 

Recht op verwijdering en vernietiging

De patiënt(e) kan vragen (een deel van) zijn/haar gegevens te vernietigen. Dit verzoek moet binnen drie maanden uitgevoerd worden, tenzij aannemelijk is dat het bewaren van de gegevens van aanmerkelijk belang is voor iemand anders dan de patiënt(e), omdat een wettelijke bepaling vernietiging verbiedt.

 

Klachten

Elke patiënt(e) heeft de mogelijkheid tot het indienen van een klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens.